Česky Polski
Breadcrumb navigation

Informacje nt. gminy > Atrakcje gminy

Atrakcje gminy

   Podobno jeszcze w latach 30. XX wieku w Oldřichovie były widoczne pozostałości budynków dawnego pałacyku i folwarku dworskiego. Budowę pałacyku zlecił po 1598 roku prawdopodobnie Siegmund z Weissenbachu. Mimo iż  w XVII i XVIII wieku  był rozbudowywany, prawdopodobnie w dużej części pozostał drewniany. Folwark powstał  przypuszczalnie  w tym samym czasie co pałacyk, a w 1756 roku wzmiankowany jest także znajdujący się w nim mały browar. W 1833 roku pałacyk został uszkodzony w czasie burzy, a w 1903 roku spłonął wraz z całym folwarkiem. Pozostałość pałacyku była jeszcze przez jakiś czas użytkowana jako stodoła.

    W miejscowości stoi ciekawa barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena wykonana z piaskowca, ustanowiona w 2000 roku zabytkiem kultury, oraz kamienny pomnik ofiar I wojny światowej. Kolejny pomnik wojenny stoi przy drodze pośrodku Mistrovic.

    Na terenie miejscowości zachowało się do dnia dzisiejszego kilka ludowych drewnianych domów o konstrukcji muru pruskiego, spośród których szczególny jest piętrowy dom nr 14 z przysłupami, stojący w górnej części Oldřichova przy drodze  do Kamenickiego Šenova.