Česky Polski
Breadcrumb navigation

Informacje nt. gminy > Historia gminy

Historia gminy

   Nový Oldřichov powstał na początku drugiej połowy XVIII wieku na ziemiach należących wcześniej do Mistrovic, miejscowości założonej w XIV wieku. Już w XV wieku stał w niej samodzielny dwór, którego najstarszymi znanymi właścicielami (około 1457 roku) byli Blektowie z Útěchovic. Po nich było kilku innych właścicieli, spośród których Siegmund z Weissenbachu zlecił po 1598 roku budowę we wsi pałacyku. Wraz z nim zbudowano prawdopodobnie folwark, do którego niezbędne grunty pozyskano,  upując w latach 1585-1632 kilka gospodarstw chłopskich.

    W połowie XVIII wieku właścicielem mistrovickiego dworu został Petr Kryštof z Wallbrunnu, któremu w 1751 roku urodził się syn Oldřich. Na cześć ojca chrzestnego, właściciela kamenickiej posiadłości hrabiego Oldřicha Kinskiego, Petr Kryštof podzielił część swoich ziem na działki, które zostawił nowym osadnikom, w ten sposób w 1758 roku założył wieś Oldřichov. W 1764 roku Wallbrunnowie sprzedali dwór w Mistrovicach Kinskim, którzy niebawem go zlikwidowali, budynki wraz z pałacykiem sprzedali, a podzielone działki wynajęli kolejnym osadnikom. Część pól jednak leżała przez dłuższy czas odłogiem, nową miejscowość – jak mówią miejscowi –  nazwano więc "Brache" (odłóg).

    Oldřichov miał prawdopodobnie już od czasu założenia własne sołectwo i niedługo potem także szkołę. Miejscowość szybko się rozrastała i w 1787 roku liczyła już 75 budynków. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców było uszlachetnianie szkła. Rzemiosło to rozwijało się przede wszystkim w XIX wieku, gdy działało tu wielu zdolnych rytowników i szlifierzy szkła. W 1830 roku bracia Görnerowie zbudowali tu rafinerię szkła, której właścicielem został później Franz Pelikan. W 1855 roku przejęła ją i rozbudowała firma Clemens Rasch i Syn, która 30 lat później stworzyła także własną hutę szkła. W tym czasie w Mistrovicach i Oldřichovie były 32 pracownie malowania szkła, 31 warsztatów rytowniczych oraz 6 warsztatów artystycznej obróbki szkła.

   W trakcie reformy administracyjnej w 1850 roku Oldřichov przyłączony został do Mistrovic, jednak już w 1878 roku stał się samodzielną gminą. W 1844 roku w Mistrovicach zbudowano kościół katolicki pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, a że w obu gminach stopniowo powstała również ważna gmina starokatolicka, w 1844 roku zbudowano tu także starokatolicki kościół filialny, podlegający parafii w Arnultovicach k. Novego Boru.    Dzięki położeniu pośród zalesionych wzgórz z roztaczającymi się dalekimi widokami obie miejscowości stały się na przełomie XIX i XX wieku popularnymi miejscami wycieczkowymi, a w 1903 roku na pobliskim wzniesieniu o nazwie Scheibe zbudowano drewnianą wieżę widokową. 

   Do rozwoju miejscowości przyczyniła się budowa prywatnej kolei z Kamenickiego Šenova do Českiej Lípy, której głównym koncesjonariuszem był oldřichovski fabrykant Clemens Rasch. Budowę rozpoczęto w maju 1902 roku w Mistrovicach i cała linia została oddana do użytku 29 sierpnia 1903 roku. Jednak rozpoczęcie działalności nie było zbyt szczęśliwe, ponieważ przy wjeździe do Mistrovic zsunął się nasyp, powodując wykolejenie lokomotywy. Trudna górska linia było użytkowana aż do 29 września 1979 roku, gdy ją zlikwidowano.

    W 1910 roku odnotowano w Oldřichovie największą liczbę mieszkańców – 898, potem miejscowość ta już się nierozrastała. Po I wojnie światowej przywędrowało tu wielu czeskich robotników, dzięki czemu powstała duża czeska mniejszość, licząca w 1930 roku około 140 osób. Dwa lata później otwarto więc czeską szkołę.