Obsah

Obec Nový Oldřichov vyhlašuje v oblasti životního prostředí program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v katastrálním území Mistrovice u Nového Oldřichova a katastrálním území Nový Oldřichov.

 

IV. Výzva

 

I. kolo

zahájení přijímání žádostí:                 1.4.2021

ukončení přijímání žádostí:                31.8.2021

vyhodnocení žádostí:                    do 30.11.2021

 

VÝZVA UKONČENA

PROZATÍM NEBYLA VYHLÁŠENA ŽÁDNÁ DALŠÍ VÝZVA

 

znak

PORUŠENÍ PODMÍNEK

V RÁMCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA PDOPORU VÝSTAVBY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém veřejném zasedání, které se konalo dne 16.9. 2020 sankce za porušení podmínky v čl. III., odst. 3.6.

  • za každý den prodlení nedodání dokladu o výsledku rozboru vypouštěných odpadních vod bude udělena sankce ve výši 0,25% z poskytnuté dotace
  • zastupitelstvo obce svým rozhodnutím zmírnilo tento bod oproti tvrdosti podmínky v čl. III., odst. 3.10. dané smlouvy

 

     starostka obce

Bc. Marcela Novotná

 

V Novém Oldřichově dne: 17.9. 2020