Obsah

Kemp hasičské mládeže

23.8. - 26.8.2014

Od 23.8. – 26.8. se na hřišti v Novém Oldřichově konal Kemp hasičské mládeže v rámci projektu Aktivní mládež bez hranic. Tábora se zúčastnilo 20 dětí, které jsou registrovány v kroužku Mladých hasičů, dále pak děti od hasičů z Reichenbachu. Celý tábor se zapojil do soutěže Rallye žebřík. Jednotlivá družstva si svůj žebřík pojmenovala a vyzdobila, v konečném výsledku soutěže také uspěla. Množství různých zábavných her, soutěží, legrace, táboráku a v neposlední řadě stezka odvahy vytvořily úžasnou atmosféru celé této akce. Ohromné poděkování patří „tetám“ – Jiřině Jonášové, Petře Wildmannové a Zdeně Wildmannové, tak je nazývají mladí hasiči, které pro děti připravily tento krásný zážitek. Dík patří i všem ostatním, kteří před, v průběhu i po skončení s touto akcí pomohli.