Obsah

Slavnostní uvedení do provozu a společné cvičení v Reichenbachu

22.6. - 23.6.2018

V pátek 22.6.2018 proběhlo v Reichenbachu slavnostní předání hasičských vozidel v rámci projektu „Naši dobrovolní hasiči - zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa“. Hasiči z Reichenbachu byli posledním projektovým partnerem, kteří dostali novou techniku. Do svého vozového parku pořídili novou hasičskou cisternu a transportér pro přepravu posádky.  V místní části Mengelsdorf byla v rámci projektu opravena hasičská zbrojnice. V sobotu 23.6.2018 proběhlo společné cvičení, při kterém byla použita nově zakoupená technika všech projektových partnerů – Reichenbach, Nový Oldřichov, Žandov, Zákupy. Bylo simulováno hašení požáru lesa, kdy cisterny kyvadlově vozily vodu k místu požáru. Cvičení prověřilo funkčnost techniky, komunikační dovednosti a sehranost jednotek. Dále proběhlo školení ke strategické příručce, která v budoucnu umožní trvale udržitelnou přeshraniční spolupráci v krizových situacích ve společném příhraničním regionu. Vzájemná pomoc bude poskytována zejména při katastrofách a při závažných mimořádných událostech, které vyžadují dlouhodobější nasazení jednotek. Pomoc si vyžádá vždy ta strana, u níž došlo k mimořádné události.