Obsah

Projekt "Naši dobrovolní hasiči"

Základní informace

Projekt "Naši dobrovolní hasiči - zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa", reg.č.100248764, je podpořen ze zdrojů EU,  z programu pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020

Doba realizace projektu 2016 - 2018

EU logo

logo

„Unsere Freiwillige Feuerwehr – Verantwortung für die Zukunft in der gemeinsamen Heimat Europas“

Německá vlajkaZnak
Leadpartner:

Stadt Reichenbach/O.L.
Carina Dittrich, Bürgermeisterin                  
Görlitzer Strasse 4
02894 Reichenbach/O.L.   

http://www.reichenbach-ol.de


Česká vlajka

Partneři projektu:

Obec Nový OldřichovZnak Nový Oldřichov
Bc. Marcela Novotná, starostka obce
Mistrovice 51
 47113 Nový Oldřichov  http://www.obecnovyoldrichov.cz/

Znak ŽandovMěsto Žandov
Zbyněk Polák, starosta města
Náměstí 82
471 07 Žandov http://www.zandov.cz

Znak Zákupy
Město Zákupy
Ing. Radek Lípa, starosta města
Borská 5
471 23 Zákupy http://www.zakupy.cz/http://www.hasicizakupy.cz/


Koncept  pro přeshraniční využití hasičských vozidel

Tento dokument je prvním návrhem konceptu, rozpracovaná finální verze bude vytvořena během realizace výše uvedeného projektu v rámci vypracování plánované „Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů obcí Reichenbach/O.L., Nový Oldřichov, Žandov a Zákupy pro řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochranu obyvatelstva ve společném česko-saském příhraničí“.

Prostřednictvím městských/obecních samospráv měst Reichenbach/O.L., Žandov a Zákupy a obce Nový Oldřichov    budou pro hasičské jednotky pořízena nová zásahová vozidla za účelem přeshraničních zásahů v případě řešení krizových situací a poskytování pomoci při likvidaci jejich následků a dále bude vybudována chybějící infrastruktura pro zajištění potřebného zázemí pro techniku a personál. Pro přeshraniční využívání pořízené techniky a vybudovaného zázemí bylo dohodnuto následující:

  1. Organizace přeshraničního využití nově pořízené techniky a vybudované infrastruktury se uskuteční přímo mezi na projektu zúčastněnými českými partnery a německým partnerem.
  2. V poplachových a zásahových dokumentech každého z projektových partnerů budou zapracována i nově pořízená vozidla. Proto je nutné, aby si partneři vyměnili informace o taktických – technických parametrech těchto vozidel.
  3. Projektoví partneři, kteří vyžadují pomoc, vyhlašují poplach samostatně, příp. dají podnět příslušným operačním střediskům projektových partnerů poskytujícím pomoc. K tomu je však nutná výměna potřebných dat (telefonní čísla, kontaktní osoby atd.) a zpracovat vhodné dvojjazyčné podklady.
  4. Velitelé hasičských jednotek projektových partnerů každoročně dohodnou společná školení a vzdělávání včetně společných zásahových cvičení.
  5. Předvedení zásahových vozidel při regionálních hasičských událostech projektových partnerů, jako jsou např. hasičská jubilea, dny otevřených dveří nebo prezentace techniky, aby byla občanům představena přeshraniční spolupráce.

Hlavním cílem výše uvedeného projektu je vytvoření přeshraniční kooperační sítě pro vzájemnou pomoc obcí v česko-saském příhraničí při řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochraně místního obyvatelstva. V rámci projektu dojde k vytvoření  Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů  a vydání příručky "První pomoc pro hasiče" s návodem, jak postupovat při vyžádání pomoci od partnerů v konkrétních krizových situacích. Součástí příručky bude i obrázkový slovník a mapa společného území. Tyto dokumenty usnadní zajištění udržitelnosti projektu po obsahové stránce. Zástupci všech zúčastněných obcí  se budou i nadále zasazovat o další rozvoj přeshraniční spolupráce a o rozšíření plánované sítě o další subjekty na české i německé straně.