Obsah

Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ - vychází 1x měsíčně

Vydavatel : Obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v barevné verzi.

Ceník inzerce:

celá strana A4 500,-Kč

1/2 strany A4 250,-Kč

1/4 strany A4 125,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na území obce Nový Oldřichov lze objednat na obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 120,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručování mimo území obce Nový Oldřichov, bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2022

Červen Staženo: 196x | 06.06.2022

Červenec, srpen Staženo: 248x | 11.07.2022

Září Staženo: 124x | 03.10.2022

Říjen Staženo: 197x | 03.10.2022

Listopad Staženo: 166x | 14.11.2022

Prosinec Staženo: 159x | 12.12.2022

Rok 2021

Leden Staženo: 379x | 11.01.2021

Únor Staženo: 366x | 01.02.2021

Březen Staženo: 384x | 01.03.2021

Duben Staženo: 346x | 29.03.2021

Květen Staženo: 226x | 04.05.2021

Červen Staženo: 237x | 31.05.2021

Červenec Staženo: 311x | 04.07.2021

Srpen Staženo: 232x | 01.08.2021

Září Staženo: 250x | 31.08.2021

Říjen Staženo: 296x | 04.10.2021

Listopad Staženo: 275x | 01.11.2021

Prosinec Staženo: 232x | 08.12.2021

Rok 2020

Leden Staženo: 427x | 13.01.2020

Únor Staženo: 452x | 03.02.2020

Stránka