Obsah

Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ - vychází 1x měsíčně

Vydavatel : Obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v barevné verzi.

Ceník inzerce:

celá strana A4 500,-Kč

1/2 strany A4 250,-Kč

1/4 strany A4 125,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na území obce Nový Oldřichov lze objednat na obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 120,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručování mimo území obce Nový Oldřichov, bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2020

Březen Staženo: 411x | 02.03.2020

Duben Staženo: 465x | 27.03.2020

Květen Staženo: 310x | 04.05.2020

Červen Staženo: 353x | 01.06.2020

Červenec Staženo: 315x | 07.07.2020

Srpen Staženo: 278x | 03.08.2020

Září Staženo: 406x | 31.08.2020

Říjen Staženo: 255x | 05.10.2020

Listopad Staženo: 352x | 02.11.2020

Prosinec Staženo: 267x | 30.11.2020

Rok 2019

Leden Staženo: 515x | 01.05.2019

Únor Staženo: 367x | 01.05.2019

Březen Staženo: 350x | 01.05.2019

Duben Staženo: 404x | 01.05.2019

Květen Staženo: 392x | 09.05.2019

Červen Staženo: 430x | 10.06.2019

Červenec Staženo: 710x | 03.07.2019

Srpen Staženo: 324x | 05.08.2019

Září Staženo: 391x | 02.09.2019

Říjen Staženo: 331x | 07.10.2019

Stránka