Obsah

Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ - vychází 1x měsíčně

Vydavatel : obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v černobílé verzi.

Ceník inzerce:

celá strana A4 500,-Kč

1/2 strany A4 250,-Kč

1/4 strany A4 125,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na územní obce Nový Oldřichov lze objednat na obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 96,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručení mimo území obce Nový Oldřichov bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2019

Říjen Staženo: 243x | 07.10.2019

Listopad Staženo: 196x | 04.11.2019

Prosinec Staženo: 268x | 02.12.2019

Rok 2018

Leden Staženo: 193x | 01.05.2019

Únor Staženo: 217x | 01.05.2019

Březen Staženo: 196x | 01.05.2019

Duben Staženo: 228x | 01.05.2019

Květen Staženo: 243x | 01.05.2019

Červen Staženo: 198x | 01.05.2019

Červenec Staženo: 187x | 01.05.2019

Srpen Staženo: 193x | 01.05.2019

Září Staženo: 210x | 01.05.2019

Říjen Staženo: 193x | 01.05.2019

Listopad Staženo: 192x | 01.05.2019

Prosinec Staženo: 171x | 01.05.2019

Rok 2017

Leden Staženo: 162x | 30.04.2019

Únor Staženo: 139x | 29.04.2019

Březen Staženo: 116x | 28.04.2019

Duben Staženo: 121x | 27.04.2019

Květen Staženo: 134x | 26.04.2019

Stránka