Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ - vychází 1x měsíčně
Vydavatel : Obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v barevné verzi.

Ceník inzerce:

  • celá strana A4 1000,-Kč
  • 1/2 strany A4 500,-Kč
  • 1/4 strany A4 250,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na území obce Nový Oldřichov lze objednat na obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 120,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručování mimo území obce Nový Oldřichov, bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2016

Řijen

Řijen.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2 MB
Staženo: 473×
Vloženo: 21. 4. 2019

Listopad

Listopad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,49 MB
Staženo: 280×
Vloženo: 20. 4. 2019
Zobrazeno 101-102 ze 102