Obsah

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č.   89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 30.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené Městem Kamenický Šenov 29.05.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se stanoví školské obvody základní škol zřízených Obcí Nový Oldřichov 09.05.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce 01.12.2016

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku 01.03.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád obce Nový Oldřichov, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 01.03.2013

Nařízení obce, kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 01.01.2010

Jednací řád zastupitelstva obce 01.01.2010

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v obci 01.01.2008

Obecně závazná vyhláška č.1/2006 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Nový Oldřichov 01.12.2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školský obvod pro 2.stupeň 01.01.2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školský obvod pro 1. stupeň 12.10.2005

Obecně závazná vyhláška o pořádání kulturních akcí 26.05.2005

Směrnice č. 1/2001 k příjímání, projednávání a vyřizování peticí adresovaných OU 09.08.2001

Stránka

  • 1