Obsah

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č.   89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Stránka

  • 1