Obsah

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č.   89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 30.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené Městem Kamenický Šenov 29.05.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se stanoví školské obvody základní škol zřízených Obcí Nový Oldřichov 09.05.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce 01.12.2016

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Nový Oldřichov 01.03.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku 01.03.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád obce Nový Oldřichov, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 01.03.2013

Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 28.06.2012

Směrnice k aplikaci zásad transparentnosti v oblasti veřejných zakázek 01.04.2012

Odpisový plán 01.01.2012

Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků 01.12.2011

Směrnice o provozu motorových vozidel 01.11.2011

Směrnice o účtování majetku 01.11.2011

Nařízení obce, kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 01.01.2010

Jednací řád zastupitelstva obce 01.01.2010

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v obci 01.01.2008

Požární řád obce 15.02.2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2006 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Nový Oldřichov 01.12.2006

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školský obvod pro 2.stupeň 01.01.2006

Stránka