26. 5. Filip

Zítra: Valdemar
Česky Polski
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 30.6.2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví část školského obvodu základní školy zřízené Městem Kamenický Šenov 29.5.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se stanoví školské obvody základní škol zřízených Obcí Nový Oldřichov 9.5.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce 1.12.2016
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku 1.3.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Nový Oldřichov 1.3.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se vydává Požární řád obce Nový Oldřichov, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 1.3.2013
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 28.6.2012

Směrnice k aplikaci zásad transparentnosti v oblasti veřejných zakázek 

1.4.2012

Odpisový plán

1.1.2012
Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků 1.12.2011
Směrnice o účtování majetku 1.11.2011
Směrnice o provozu motorových vozidel 1.11.2011
Jednací řád zastupitelstva obce 1.1.2010
Nařízení obce, kterým se vymezují úseky místních komunikacích, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 1.1.2010
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v obci 1.1.2008
Požární řád obce 15.2.2007
Obecně závazná vyhláška č.1/2006 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Nový Oldřichov 1.12.2006
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školský obvod pro 2.stupeň 01.01.2006
Obecně závazná vyhláška o pořádání kulturních akcí

26.05.2005

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školský obvod pro 1. stupeň

12.10.2005

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 24.12.2004
Směrnice č. 1/2001 k příjímání, projednávání a vyřizování peticí adresovaných OU 09.08.2001

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č.   89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Usnesení zastupitelstva obce ve volebním období 2018-2022

2019

 

2018

 

 

Usnesení zastupitelstva obce ve volebním období 2014-2018

 

2018

2017

2016

2015

2014

Usnesení zastupitelstva obce ve volebním období 2010-2014

2014

2013

2012

2011

2010

Usnesení zastupitelstva obce ve volebním období 2006-2010

2010

2009

2008

2007

2006

Usnesení zastupitelstva obce ve volebním období 2002-2006

2006

2005

2004

2003

Informace k platbám poplatků a svozu popelnic

Od dubna do konce září svoz popelnic jednou za 14 dní v sudý týden ve čtvrtek

  PRODEJ PUBLIKACE O OBCI

cena 300,-Kč/ks
možno zakoupit na Obecním úřadě

DSCN0497.JPG

 

Digitální povodňový plán obce

 

Jak třídit odpad ?

http://www.jaktridit.cz/

Jízdní řady

Autobusová přeprava