Obsah

INFORMACE K PLATBĚ MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Typ: ostatní
PLATBY NA ROK 2021

 

1) poplatek za TKO

– základní sazba 500,-Kč za 1 občana přihlášeného v obci  trvalému pobytu;  za rekreační objekt, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu

- pytel na komunální odpad – 70,- Kč v případě, že nebude postačovat nádoba, pytle je možné si zakoupit na obecním úřadě.

 úlevy dle vyhlášky: (úlevy se vztahují pouze na občany s trvalým pobytem v obci)

pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, je držitelem starobního, vdovského nebo vdoveckého, sirotčího a invalidního důchodu a obývá nemovitost sama, se poplatek snižuje na 300,- Kč

V případě uplatňování úlevy je plátce povinen doložit doklad o přiznání jednotlivých důchodů (pokud byla uplatňována úleva na výši poplatku, není potřeba znovu dávat žádost – platí z minulých let).

2) poplatek za psy základní sazba 100,-Kč za 1. psa

                                   důchodci 50,-Kč za 1. psa

               každý další pes 200,-Kč

3) předplatné zpravodaj96,-Kč/ rok (8,- kč/výtisk)

4) pronájem pozemkůčástka individuální dle smlouvy

Všechny uvedené poplatky pro letošní rok jsou splatné

do

31.3.2021 !

 

a to formou složenky – po předchozí domluvě

nebo převodem na účet obce

 

VS pro platbu se skládá z aktuálního roku, čísla rozdělujícího číslo popisná v Mistrovicích a v Novém Oldřichově a číslo nemovitosti.

 

1 - pro nemovitosti v Novém Oldřichově

2- pro nemovitosti v Mistrovicích

 

příklad: adresa Obecního úřadu je Mistrovice 51

VS by v případě platby za tuto nemovitost byl

2021251

2021(rok)2(Mistrovice)51(číslo popisné)

 

V případě, že si nebudete jisti VS, uveďte do zprávy pro příjemce své příjmení a číslo nemovitosti, ke které se platba vztahuje

 

Známky na svozové nádoby (POPELNICE)

Pro rok 2021 platí nové svozové známky na popelnici. Ty obdrží občan při platbě poplatků. Pokud nebude poplatek zaplacen, známka nebude vydána a popelnice nebude vyvezena.

 Poplatek je možné uhradit ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo jednorázově nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

V případě platby poplatku po 31. 3. je poplatek splatný najednou a není možné úhradu provést pouze na 1. pololetí příslušného kalendářního roku.

 


Vytvořeno: 21. 4. 2020
Poslední aktualizace: 15. 12. 2020 07:45
Autor: Správce Webu