Obsah

SPRÁVA VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE NOVÝ OLDŘICHOV

Správcem pohřebiště je obec Nový Oldřichov, +420 487 767 220

 

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti:

Celoročně PONDĚLÍ – NEDĚLE                         od 7 do 21 hodin

 

K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující jako příslušenství hrobového místa, zejména hrobky, náhrobku a rámu, je třeba prokazatelné vyjádření provozovatele pohřebiště.

Při provádění jakékoli stavby na pronajatém místě nebo při její úpravě se stavebník, pracovník, práci provádějící firma apod. musí podřídit pokynům provozovatele pohřebiště, a to pokud jde o rozměry a tvar, o druh použitého stavebního materiálu i pokud jde o dodržení základních všeobecných podmínek z hlediska bezpečnosti a hygieny práce na veřejném prostranství.

Provozovatel má právo vymezit i další podmínky, které je nutno dodržet v souladu s  Řádem veřejného pohřebiště a jinými obecně platnými právními předpisy.

 

Výpis těch nejpodstatnějších povinností nájemnců hrobových míst:

  •  nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu, zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
  •  zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem,
  •  zajišťovat průběžně na vlastní náklady údržbu hrobového místa,
  • odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary na místo tomu určené (neodstraní-li tyto předměty nájemce, správce je oprávněn tak učinit sám,
  • nájemce je povinen neprodleně zajistit opravu hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita. Pokud tak nájemce neučiním je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce.

 

Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky,
se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti POUZE S VĚDOMÍM správce a nájemce je povinen poskytnout správci veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením §21, odst. 1 zákona o pohřebnictví,

  • dřeviny, stromy, keře – lze na pronajatém hrobovém místě vysadit pouze s předchozím písemným povolením správce
  • dřeviny nesmí být vysazovány do pohřbívací plochy

 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ 

 

FORMULÁŘE

 

HROBOVÁ MÍSTA

Žádost o povolení výkopu hrobového místa

Žádost o zrušení hrobového místa

 

URNOVÉ SKLÍPKY

Žádost o uložení zpopelněných ostatků 

Žádost o zrušení urnového místa