Obsah

Kalendář akcí

10.06.2023

Posezení se seniory

Posezení se seniory

Posezení se seniory

Detail

 

Svazek obcí

Sociální služby na Novoborsku bez bariér

Sociální služby na Novoborskou bez bariér


http://www.luzihory.cz/


deník
 


planujvylety


Liberecký kraj


Včelka


Digitální povodňový plán obce

Jak třídit odpad?

Jízdní řády

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ OLDŘICHOV, POPLATKY

od 1.1.2022

 • Ruší se poplatek na obyvatele a nemovitost. Zavádí se poplatek na litry.
 • K dispozici budou tyto popelnice: 120l, 240l
 • Přeplněné, navršené - AVE neodveze
 • Platba za odpad za rok 2022 bude vybírána v roce 2023

Zákon o odpadech určuje plátce a poplatníka:

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.“

Další důležité informace:

 • od roku 2022 je svoz TÝDENNÍ
 • každý si určí místo na popelnici před svou nemovitostí nebo ji sveze na dané místo tak, jak to bylo doposud
 • pokud bude v den svozu popelnice před nemovitostí a bude zaplněna např. jen její 1/3, bude odvezena. Tento pokyn budou mít zaměstnanci AVE. Zároveň upozorňujeme na to, že její vývoz bude účtován: 0,55 Kč x 120l nebo 0,55 Kč x 240l (Tak si dejte pozor na to, abyste popelnici v případě, když ji nechcete vyvézt, nenechali před nemovitostí)
 • formou letáku vhozeného do schránky, jsme informovali všechny občany a majitele nemovitostí  o čipování popelnic, které probíhalo v prosinci 2021
 • pokud si budete chtít popelnici vyměnit (např. 120l za 240l, tuto informaci sdělte telefonicky nebo osobně na Obecním úřadě)
 • i v průběhu roku si budete moci změnit objem nádoby
 • i v průběhu roku můžete požádat o navýšení počtu popelnic

Jak to bude v praxi:

 • firma AVE přijede, načte čip, popelnici vyveze a její vývoz se čtečkou bude přenášet do softwarového systému, do seznamu.  Tento seznam bude mít obec každý měsíc k dispozici. V případě vašeho zájmu budete moci do seznamu nahlédnout - zda na OÚ nebo bude zveřejňován na webu obce, se ještě technicky řeší a budeme o způsobu možnosti nahlédnutí informovat způsobem obvyklým. 
 • pokud nebude platba včas a v termínu uhrazena, obec bude rozesílat platební výměry, ve kterých je možné nastavit penále až 3x vyšší než je samotná platba. Nehodláme k tomuto kroku přistupovat, ale pokud ani po upozornění (zdarma) nebude platba provedena, penále se bude účtovat.

 

 • splatnost poplatku za odpad je do 31.3. každého roku, jako tomu bylo doposud

 

 • doporučujeme využívat pytle na tříděný odpad. Zároveň vás žádáme – dávejte je ke svozu až po naplnění. Plastové lahve sešlapat, krabice, kartony roztrhat apod. V případě významně zvýšených nákladů se poměrem bude zvyšovat poplatek za odpad.

 

Podnikatelé – fyzické i právnické osoby:

Uzavřou si smlouvu na tříděný a komunální odpad se společností, která odpad sváží. Jakoukoliv. Obec v tomto směru danou společnost nenařizuje, rozhodnutí je čistě na podnikateli.

 V roce 2023 jsou splatné mimo poplatek za komunální odpad také následující poplatky a to do 31.3.

 • poplatek za psy základní sazba 100,-Kč za 1. psa

                                          důchodci 50,-Kč za 1. psa 

                   každý další pes 200,-Kč (platí i pro důchodce)

 

 • předplatné zpravodaj120,-Kč/ rok 

 

 • pronájem pozemkůčástka individuální dle smlouvy (je potřeba hlídat si platnosti vašich smluv a v případě končící smlouvy si zažádat o pronájem znovu, smlouvy se v žádném případě neprodlužují automaticky). Smlouvy jsou uzavírány na 5 let a nelze žádat o pronájmy delší případně kratší.

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V NAŠÍ OBCI

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 nám stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1) SMĚSNÝ ODPAD – odpad, který nelze již dále vytřídit jiným způsobem = zbylý. Pro ukládání tohoto odpadu slouží popelnice na komunální odpad.

 

2) TŘÍDĚNÝ ODPAD odpad, který lze konkrétně vytřídit, k tomu slouží zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad, případně je možné využít pytle na tříděný odpad. PYTLE na tříděný odpad NEPATŘÍ do kontejnerů na tříděný odpad! Jsou určeny POUZE pro službu pytlového svozu od nemovitosti.

 

V naší obci jsou k dispozici nádoby na: PLASTY                                 pytle na: KARTONOVÉ OBALY

                                                                          PAPÍR                                                       PLASTY

                                                                          SKLO                                                        PAPÍR

                                                                         KOVY

 

3)BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU

Do kontejneru na bioodpad je možné ukládat:

·        bioodpady z domácností – jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti (zvadlé květiny, rostliny z květináčů), skořápky z vajíček (v menším množství), zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky, zbytky jídel rostlinného původu,

 ·        bioodpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí, seno, sláma, hnůj z chovu drobných zvířat.

Do kontejneru na bioodpad je zakázáno ukládat:

větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny), fritovací olej, zbytky masa, kosti, kůže, zvířecí srst,  plasty, písek, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

                                                                             

Ukládání tohoto odpadu je zajištěno odkládáním do kontejneru na biologický odpad, který je umístěn ve sběrném dvoře vedle obchodu a to v období od:

 

1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.

1. listopadu do 31. března – vždy ve STŘEDU od 9:00 do 11:00 hod.

 

4) NEBEZPEČNÝ ODPADjeho soustřeďování je zajišťováno dvakrát ročně a to vždy na jaře a na podzim. Nebezpečný odpad je odebírán v areálu sběrny a o termínech sběru obec informuje vždy ve zpravodaji, na plakátovacích plochách a na webových stránkách.

 

5) OBJEMNÝ ODPADsoustřeďování je zajišťováno jeho odkládáním do velkoobjemového kontejneru ve sběrně a to v období od:

 

1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.

 

Do velkoobjemového kontejneru lze ukládat POUZE:

starý rozebraný nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany

 

6) JEDLÉ OLEJE A TUKYodkládání je zajišťováno do speciálních nádob, které jsou umístěné ve sběrném dvoře a to v období od:

 

1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.

1. listopadu do 31. března – vždy ve STŘEDU od 9:00 do 11:00 hod.

Statistické údaje

ZUJ: 561878
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 377 ha
Počet obyvatel: 772
Z toho v produkt. věku: 493
Průměrný věk: 41,3