Obsah

Aktuality

08.12.2021

Konečné verze jízdních řádů od 12. prosince 2021

ODKAZ NA KONEČNÉ VERZE: https://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

Detail

02.12.2021

Leták

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Informace jak a kde žádat o dotace

Detail

Kalendář akcí

19.12.2021

Vánoční zpívání 1

Vánoční zpívání

Divadlo Matýsek

Detail

 

Svazek obcí

Sociální služby na Novoborsku bez bariér

Sociální služby na Novoborskou bez bariér


http://www.luzihory.cz/


deník
 


planujvylety


Liberecký kraj


Včelka


Digitální povodňový plán obce

Jak třídit odpad?

Jízdní řády

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ OLDŘICHOV, POPLATKY

Od 1.1.2022 dojde k podstatné změně v odpadovém hospodářství. Téměř celý rok jsme se zabývali novým zákonem o odpadech, odpadovou vyhláškou, poplatky za odpad, nastavením systému a to v co nejspravedlivějším režimu vůči našim občanům a majitelům nemovitostí, které v obci vlastní.  Nikdy v této oblasti nelze stanovit systém, který by byl na 100% spravedlivý pro všechny. Novou obecně závaznou vyhlášku o systému a poplatcích bude zastupitelstvo obce schvalovat na svém příštím veřejném zasedání. Termín zasedání nyní není znám a jako obvykle bude zákonně zveřejněn.

Pokud budete mít připomínky nebo návrhy ke zlepšení připravovaného systému, sdělte nám je prosím písemně, telefonicky, ústně nebo pak přímo na veřejném zasedání.

Způsoby sdělení:

 • Poštou na adresu obecního úřadu, Mistrovice 51, 471 13 Nový Oldřichov
 • Mailem: uradoldrichov@seznam.cz, obecnovyoldrichov@seznam.cz
 • Telefonicky: 724 181 525, 730 145 208
 • Ústně v úředních dnech Po a St ( 8h – 11.30h, 12.30h -17h)
 • Účast na zastupitelstvu obce
 • Ruší se poplatek na obyvatele a nemovitost. Zavádí se poplatek na litry.
 • K dispozici budou tyto popelnice: 120l, 240l
 • Přeplněné, navršené AVE neodveze
 • Platba za odpad za rok 2022 bude vybírána v roce 2023

Zákon o odpadech určuje plátce a poplatníka:

Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.“

Další důležité informace:

 • od roku 2022 bude svoz TÝDENNÍ
 • každý si určí místo na popelnici před svou nemovitostí nebo ji sveze na dané místo tak, jak to bylo doposud
 • pokud bude v den svozu popelnice před nemovitostí a bude zaplněna např. jen její 1/3, bude odvezena. Tento pokyn budou mít zaměstnanci AVE. Zároveň upozorňujeme na to, že její vývoz bude účtován: 0,55 Kč x 120l nebo 0,55 Kč x 240l (Tak si dejte pozor na to, abyste popelnici v případě, když ji nechcete vyvézt, nenechali před nemovitostí)
 • do konce roku budou popelnice označeny kódem
 • do konce roku vás v daném termínu vyzveme k vystavení popelnice před vaši nemovitost, abychom ji mohli společně s firmou AVE označit QR kódem
 • pokud si budete chtít popelnici vyměnit (např. 120l za 240l, před termínem označování nám tuto informaci sdělte)
 • i v průběhu roku si budete moci změnit objem nádoby
 • i v průběhu roku můžete požádat o navýšení počtu popelnic

Jak to bude v praxi:

 • firma AVE přijede, načte kód, popelnici vyveze a její vývoz se čtečkou bude přenášet do softwarového systému, do seznamu.  Tento seznam bude mít obec každý měsíc k dispozici. V případě vašeho zájmu budete moci do seznamu nahlédnout - zda na OÚ nebo bude zveřejňován na webu obce, se ještě technicky řeší.
 • pokud nebude platba včas a v termínu uhrazena, obec bude rozesílat platební výměry, ve kterých je možné nastavit penále až 3x vyšší než je samotná platba. Nehodláme k tomuto kroku přistupovat, ale pokud ani po upozornění (zdarma) nebude platba provedena, penále se bude účtovat.

 

 • v obecně závazné vyhlášce bude uvedeno, dokdy je nutné platbu uhradit. Termín bude jeden a předpokládáme, že platbu bude nutné uskutečnit nejpozději do konce března daného roku.

 

 • systém tříděného odpadu se nemění. A to jak pytlového, tak jednotlivá stanoviště, kde jsou umístěné kontejnery na tříděný odpad. Místa ani počty nádob se nebudou navyšovat.

 

 • doporučujeme využívat pytle na tříděný odpad. Zároveň vás žádáme – dávejte je ke svozu až po naplnění. Plastové lahve sešlapat, krabice, kartony, roztrhat apod. V případě významně zvýšených nákladů se poměrem bude zvyšovat poplatek za odpad.

 

Podnikatelé – fyzické i právnické osoby:

Uzavřou si smlouvu na tříděný a komunální odpad se společností, která odpad sváží. Jakoukoliv. Obec v tomto směru danou společnost nenařizuje, rozhodnutí je čistě na podnikateli.

 

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V NAŠÍ OBCI

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 nám stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

1) SMĚSNÝ ODPAD – odpad, který nelze již dále vytřídit jiným způsobem = zbylý. Pro ukládání tohoto odpadu slouží popelnice na komunální odpad.

 

2) TŘÍDĚNÝ ODPAD odpad, který lze konkrétně vytřídit, k tomu slouží zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad, případně je možné využít pytle na tříděný odpad.

 

V naší obci jsou k dispozici nádoby na: PLASTY                                 pytle na: KARTONOVÉ OBALY

                                                                          PAPÍR                                                       PLASTY

                                                                          SKLO                                                        PAPÍR

                                                                         KOVY

 

3)BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU

Do kontejneru na bioodpad je možné ukládat:

·        bioodpady z domácností – jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti (zvadlé květiny, rostliny z květináčů), skořápky z vajíček (v menším množství), zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky, zbytky jídel rostlinného původu,

 ·        bioodpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí, seno, sláma, hnůj z chovu drobných zvířat.

Do kontejneru na bioodpad je zakázáno ukládat:

větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny), fritovací olej, zbytky masa, kosti, kůže, zvířecí srst,  plasty, písek, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.

                                                                             

Ukládání tohoto odpadu je zajištěno odkládáním do kontejneru na biologický odpad, který je umístěn ve sběrném dvoře vedle obchodu a to v období od:

 

1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.

1. listopadu do 31. března – vždy ve STŘEDU od 9:00 do 11:00 hod.

 

4) NEBEZPEČNÝ ODPADjeho soustřeďování je zajišťováno dvakrát ročně a to vždy na jaře a na podzim. Nebezpečný odpad je odebírán v areálu sběrny a o termínech sběru obec informuje vždy ve zpravodaji, na plakátovacích plochách a na webových stránkách.

 

5) OBJEMNÝ ODPADsoustřeďování je zajišťováno jeho odkládáním do velkoobjemového kontejneru ve sběrně a to v období od:

 

1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.

 

Do velkoobjemového kontejneru lze ukládat POUZE:

starý rozebraný nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany

 

6) JEDLÉ OLEJE A TUKYodkládání je zajišťováno do speciálních nádob, které jsou umístěné ve sběrném dvoře a to v období od:

 

1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.

1. listopadu do 31. března – vždy ve STŘEDU od 9:00 do 11:00 hod.

Statistické údaje

ZUJ: 561878
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 377 ha
Počet obyvatel: 772
Z toho v produkt. věku: 493
Průměrný věk: 41,3