Obsah

znak

Sdělení občanům obce

Zastupitelstvo obce Nový Oldřichov se rozhodlo pořídit nový územní plán, který má stanovit urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále mimo jiné vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy změn v krajině a plochy přestavby a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

 

Nyní je celý proces na počátku a lze podávat návrhy Vašich záměrů, které mohou ovlivnit podobu územního plánu.

Návrhy

  • můžete zaslat na adresu: Městský úřad Česká Lípa, Úřad územního plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa
  • nebo je předat na Obecní úřad Nový Oldřichov.

 

Termín přijímání návrhů: do 31.května 2021

 

KE STAŽENÍ:

 Formulář na provedení změny (36 kB)