Obsah

Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ - vychází 1x měsíčně

Vydavatel : obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v černobílé verzi.

Ceník inzerce:

celá strana A4 500,-Kč

1/2 strany A4 250,-Kč

1/4 strany A4 125,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na územní obce Nový Oldřichov lze objednat na obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 96,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručení mimo území obce Nový Oldřichov bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2021

Leden Staženo: 216x | 11.01.2021

Únor Staženo: 215x | 01.02.2021

Březen Staženo: 152x | 01.03.2021

Duben Staženo: 192x | 29.03.2021

Květen Staženo: 87x | 04.05.2021

Červen Staženo: 76x | 31.05.2021

Červenec Staženo: 94x | 04.07.2021

Srpen Staženo: 69x | 01.08.2021

Září Staženo: 92x | 31.08.2021

Říjen Staženo: 59x | 04.10.2021

Rok 2020

Leden Staženo: 226x | 13.01.2020

Únor Staženo: 258x | 03.02.2020

Březen Staženo: 205x | 02.03.2020

Duben Staženo: 248x | 27.03.2020

Květen Staženo: 165x | 04.05.2020

Červen Staženo: 198x | 01.06.2020

Červenec Staženo: 152x | 07.07.2020

Srpen Staženo: 154x | 03.08.2020

Září Staženo: 226x | 31.08.2020

Říjen Staženo: 140x | 05.10.2020

Stránka