Obsah

Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ- vychází 1x měsíčně

Vydavatel : Obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v černobílé verzi.

Ceník inzerce:

celá strana A4 500,-Kč

1/2 strany A4 250,-Kč

1/4 strany A4 125,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na územní obce Nový Oldřichov lze objednat na Obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 60,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručení mimo území obce Nový Oldřichov bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2019

Leden Staženo: 80x | 01.05.2019

Únor Staženo: 64x | 01.05.2019

Březen Staženo: 55x | 01.05.2019

Duben Staženo: 60x | 01.05.2019

Květen Staženo: 61x | 09.05.2019

Červen Staženo: 110x | 10.06.2019

Červenec Staženo: 144x | 03.07.2019

Srpen Staženo: 77x | 05.08.2019

Září Staženo: 104x | 02.09.2019

Říjen Staženo: 55x | 07.10.2019

Listopad Staženo: 27x | 04.11.2019

Rok 2018

Leden Staženo: 56x | 01.05.2019

Únor Staženo: 55x | 01.05.2019

Březen Staženo: 54x | 01.05.2019

Duben Staženo: 51x | 01.05.2019

Květen Staženo: 58x | 01.05.2019

Červen Staženo: 54x | 01.05.2019

Červenec Staženo: 43x | 01.05.2019

Srpen Staženo: 53x | 01.05.2019

Září Staženo: 50x | 01.05.2019

Stránka