Obsah

Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ - vychází 1x měsíčně

Vydavatel : obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v černobílé verzi.

Ceník inzerce:

celá strana A4 500,-Kč

1/2 strany A4 250,-Kč

1/4 strany A4 125,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na územní obce Nový Oldřichov lze objednat na obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 96,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručení mimo území obce Nový Oldřichov bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2020

Leden Staženo: 146x | 13.01.2020

Únor Staženo: 148x | 03.02.2020

Březen Staženo: 131x | 02.03.2020

Duben Staženo: 137x | 27.03.2020

Květen Staženo: 89x | 04.05.2020

Červen Staženo: 137x | 01.06.2020

Červenec Staženo: 91x | 07.07.2020

Srpen Staženo: 93x | 03.08.2020

Září Staženo: 88x | 31.08.2020

Rok 2019

Leden Staženo: 225x | 01.05.2019

Únor Staženo: 152x | 01.05.2019

Březen Staženo: 128x | 01.05.2019

Duben Staženo: 144x | 01.05.2019

Květen Staženo: 136x | 09.05.2019

Červen Staženo: 214x | 10.06.2019

Červenec Staženo: 304x | 03.07.2019

Srpen Staženo: 148x | 05.08.2019

Září Staženo: 193x | 02.09.2019

Říjen Staženo: 131x | 07.10.2019

Listopad Staženo: 129x | 04.11.2019

Stránka