Obsah

Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ - vychází 1x měsíčně

Vydavatel : obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v černobílé verzi.

Ceník inzerce:

celá strana A4 500,-Kč

1/2 strany A4 250,-Kč

1/4 strany A4 125,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na územní obce Nový Oldřichov lze objednat na obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 96,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručení mimo území obce Nový Oldřichov bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2021

Leden Staženo: 184x | 11.01.2021

Únor Staženo: 186x | 01.02.2021

Březen Staženo: 109x | 01.03.2021

Duben Staženo: 129x | 29.03.2021

Květen Staženo: 10x | 04.05.2021

Rok 2020

Leden Staženo: 197x | 13.01.2020

Únor Staženo: 216x | 03.02.2020

Březen Staženo: 176x | 02.03.2020

Duben Staženo: 208x | 27.03.2020

Květen Staženo: 133x | 04.05.2020

Červen Staženo: 175x | 01.06.2020

Červenec Staženo: 122x | 07.07.2020

Srpen Staženo: 133x | 03.08.2020

Září Staženo: 189x | 31.08.2020

Říjen Staženo: 118x | 05.10.2020

Listopad Staženo: 153x | 02.11.2020

Prosinec Staženo: 119x | 30.11.2020

Rok 2019

Leden Staženo: 294x | 01.05.2019

Únor Staženo: 200x | 01.05.2019

Březen Staženo: 171x | 01.05.2019

Stránka