Obsah

Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ- vychází 1x měsíčně

Vydavatel : Obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v černobílé verzi.

Ceník inzerce:

celá strana A4 500,-Kč

1/2 strany A4 250,-Kč

1/4 strany A4 125,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na územní obce Nový Oldřichov lze objednat na Obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 60,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručení mimo území obce Nový Oldřichov bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2019

Leden Staženo: 60x | 01.05.2019

Únor Staženo: 44x | 01.05.2019

Březen Staženo: 41x | 01.05.2019

Duben Staženo: 35x | 01.05.2019

Květen Staženo: 45x | 09.05.2019

Červen Staženo: 83x | 10.06.2019

Červenec Staženo: 95x | 03.07.2019

Srpen Staženo: 61x | 05.08.2019

Září Staženo: 40x | 02.09.2019

Rok 2018

Leden Staženo: 37x | 01.05.2019

Únor Staženo: 33x | 01.05.2019

Březen Staženo: 32x | 01.05.2019

Duben Staženo: 38x | 01.05.2019

Květen Staženo: 40x | 01.05.2019

Červen Staženo: 37x | 01.05.2019

Červenec Staženo: 33x | 01.05.2019

Srpen Staženo: 39x | 01.05.2019

Září Staženo: 36x | 01.05.2019

Říjen Staženo: 34x | 01.05.2019

Listopad Staženo: 37x | 01.05.2019

Stránka