Obsah

Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ - vychází 1x měsíčně

Vydavatel : Obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v barevné verzi.

Ceník inzerce:

celá strana A4 500,-Kč

1/2 strany A4 250,-Kč

1/4 strany A4 125,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na území obce Nový Oldřichov lze objednat na obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 120,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručování mimo území obce Nový Oldřichov, bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2024

Leden Staženo: 109x | 15.01.2024

Únor Staženo: 76x | 12.02.2024

Rok 2023

Leden Staženo: 197x | 17.01.2023

Únor Staženo: 154x | 13.02.2023

Březen Staženo: 165x | 06.03.2023

Duben Staženo: 136x | 11.04.2023

Květen Staženo: 114x | 10.05.2023

Červen Staženo: 131x | 05.06.2023

Červenec Staženo: 140x | 03.07.2023

Srpen Staženo: 142x | 15.08.2023

Září Staženo: 180x | 18.09.2023

Říjen Staženo: 113x | 16.10.2023

Listopad Staženo: 152x | 13.11.2023

Prosinec Staženo: 137x | 11.12.2023

Rok 2022

Leden Staženo: 334x | 10.01.2022

Únor Staženo: 231x | 07.02.2022

Březen Staženo: 226x | 07.03.2022

Duben Staženo: 310x | 04.04.2022

Květen Staženo: 197x | 02.05.2022

Červen Staženo: 180x | 06.06.2022

Stránka