Obsah

Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ - vychází 1x měsíčně

Vydavatel : Obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v barevné verzi.

Ceník inzerce:

celá strana A4 500,-Kč

1/2 strany A4 250,-Kč

1/4 strany A4 125,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na území obce Nový Oldřichov lze objednat na obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 120,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručování mimo území obce Nový Oldřichov, bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2023

Leden Staženo: 122x | 17.01.2023

Únor Staženo: 93x | 13.02.2023

Březen Staženo: 74x | 06.03.2023

Rok 2022

Leden Staženo: 245x | 10.01.2022

Únor Staženo: 189x | 07.02.2022

Březen Staženo: 184x | 07.03.2022

Duben Staženo: 192x | 04.04.2022

Květen Staženo: 159x | 02.05.2022

Červen Staženo: 142x | 06.06.2022

Červenec, srpen Staženo: 185x | 11.07.2022

Září Staženo: 72x | 03.10.2022

Říjen Staženo: 146x | 03.10.2022

Listopad Staženo: 104x | 14.11.2022

Prosinec Staženo: 101x | 12.12.2022

Rok 2021

Leden Staženo: 334x | 11.01.2021

Únor Staženo: 327x | 01.02.2021

Březen Staženo: 271x | 01.03.2021

Duben Staženo: 301x | 29.03.2021

Květen Staženo: 185x | 04.05.2021

Červen Staženo: 183x | 31.05.2021

Stránka