Zastupitelstvo

Adresa

Mistrovice 51
471 13, Nový Oldřichov
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Jan Burda

starosta

Hana Riantová

místostarostka pověřená zastupováním starosty po dobu jeho nepřítomnosti

Pavel Sedláček

místostarosta

Miroslav Pták

zastupitel

Dagmar Edelmannová

zastupitelka

Tomáš Pícha

zastupitel

Marie Hladíková

zastupitelka