Likvidace ostatních odpadů

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu

Do kontejneru na bioodpad je možné ukládat:

  • bioodpady z domácností – jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti (zvadlé květiny, rostliny z květináčů), skořápky z vajíček (v menším množství), zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky, zbytky jídel rostlinného původu,
  • bioodpady ze zahrad – tráva, plevel, košťály a celé rostliny, zbytky rostlin, listí, seno, sláma, hnůj z chovu drobných zvířat.

Do kontejneru na bioodpad je zakázáno ukládat:

  • větve a dřevěný odpad (piliny, hobliny), fritovací olej, zbytky masa, kosti, kůže, zvířecí srst,  plasty, písek, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina, textil, cigarety, popel a uhlí, jednorázové pleny, uhynulá zvířata.                    

Ukládání tohoto odpadu je zajištěno odkládáním do kontejneru na biologický odpad, který je umístěn ve sběrném dvoře vedle obchodu a to v období od:

  • 1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.
  • 1. listopadu do 31. března – vždy ve STŘEDU od 9:00 do 11:00 hod.
  • Jak správně kompostovat (5.3 MB)

Nebezpečný odpad

Jeho soustřeďování je zajišťováno dvakrát ročně a to vždy na jaře a na podzim. Nebezpečný odpad je odebírán v areálu sběrny a o termínech sběru obec informuje vždy ve zpravodaji, na plakátovacích plochách a na webových stránkách.

Objemný odpad

Soustřeďování je zajišťováno jeho odkládáním do velkoobjemového kontejneru ve sběrně a to v období od:

  • 1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.

Do velkoobjemového kontejneru lze ukládat POUZE:

starý rozebraný nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany

6) JEDLÉ OLEJE A TUKY – odkládání je zajišťováno do speciálních nádob, které jsou umístěné ve sběrném dvoře a to v období od:

  • 1. dubna do 31. října – vždy v SOBOTU od 9:00 – 11:00 hod.
  • 1. listopadu do 31. března – vždy ve STŘEDU od 9:00 do 11:00 hod.