Tříděný odpad

 Tříděný odpad, je odpad, který lze konkrétně vytřídit. K tomu slouží zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad, případně je možné využít pytle na tříděný odpad.

Pytle na tříděný odpad NEPATŘÍ do kontejnerů na tříděný odpad! Jsou určeny POUZE pro službu pytlového svozu od nemovitosti.

Změna systému sběru tříděného odpadu

Od července 2024 dojde ke změně v systému svozu tříděných odpadů. Nově dojde k nahrazení pytlů na tříděný odpad standardními plastovými nádobami o objemu 120 L, které budou označeny příslušnými barvami. Jelikož obec hradí náklady za svoz tříděného odpadu čistě z rozpočtu obce, vybrali jsme tuto metodu sběru jako finančně méně náročnou a z našeho pohledu se jedná i o uživatelsky přívětivější systém než pytlový svoz. Distribuovat budeme nádoby na plast a papír, nápojové kartony bude možné odkládat už jen do kontejnerů, které jsou umístěné na sběrných místech – u školy, bývalé pošty a autobusové zastávky v Mistrovicích, do budoucna nejspíš doplníme ještě jeden kontejner ke CVaKu. Pytlů na nápojové kartony jsme za rok 2023 vydali o 85 procent méně než pytlů na plast, přistavení nádob k domům proto nepovažujeme za nutné. Vývoz bude probíhat tak jako doposud, jednou za dva týdny. Nový svozový kalendář bude včas zveřejněn. Chápeme, že ne každý majitel nemovitosti v naší obci bude nádoby potřebovat, a proto nádoby přistavíme jen občanům, kteří se k jejich odběru přihlásí. Přihlášku nám můžete přinést vyplněnou buď přímo na obecní úřad, nebo jí můžete zaslat na e-mail obecpoplatky@seznam.cz.

Počty