Obsah

Zpravodaj

Naše vesnice – informační list OÚ - vychází 1x měsíčně

Vydavatel : Obec Nový Oldřichov, IČ 00260789, MK ČR E 14526.

Příjem inzerce:

Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce a příspěvků i bez udání důvodu. Termín příjmu inzerce a příspěvků do dalšího vydání je vždy zveřejněn v předcházejícím vydání. Zpravodaj vycházi v barevné verzi.

Ceník inzerce:

celá strana A4 500,-Kč

1/2 strany A4 250,-Kč

1/4 strany A4 125,-Kč

Podklady pro inzerci musí být ve formátu .doc a musí být doručeny obecnímu úřadu v řádném termínu ( před uzávěrkou vydání ).

Zpravodaj vychází 1x měsíčně. Doručování v tiskové podobě na území obce Nový Oldřichov lze objednat na obecním úřadě vyplněním závazné přihlášky, předplatné činí 120,-Kč/rok a je splatné do 31.3. daného roku. Při doručování mimo území obce Nový Oldřichov, bude připočítáno poštovné dle platného ceníku České pošty.

Archiv zpravodaje Naše Vesnice

Rok 2017

Červenec Staženo: 307x | 22.04.2019

Srpen Staženo: 219x | 21.04.2019

Říjen Staženo: 240x | 19.04.2019

Září Staženo: 183x | 20.04.2019

Listopad Staženo: 218x | 18.04.2019

Prosinec Staženo: 205x | 11.04.2019

Rok 2016

Leden Staženo: 529x | 30.04.2019

Únor Staženo: 200x | 29.04.2019

Březen Staženo: 170x | 28.04.2019

Duben Staženo: 233x | 27.04.2019

Květen Staženo: 197x | 26.04.2019

Zubari - kveten Staženo: 293x | 18.04.2019

Červen Staženo: 208x | 25.04.2019

Červenec Staženo: 248x | 24.04.2019

Prosinec Staženo: 205x | 19.04.2019

Srpen Staženo: 256x | 23.04.2019

Září Staženo: 252x | 22.04.2019

Řijen Staženo: 455x | 21.04.2019

Listopad Staženo: 257x | 20.04.2019

Stránka